Teekkareiden purjelautailuseura Otapulin sääasema

Uutta

Asema on muuttanut uudelle palvelimelle kesällä 2011. Linkit tällä sivulla on päivitetty uuteen osoitteeseen (katso alta).

Taustaa

Sääasemaprojekti pantiin vireille kesällä 2000. Toteutuksesta on pääosin vastannut Juri Munkki. IHD:lta saatujen vinkkien perusteella laitteistoksi valittiin Dallas Semiconductorin 1-wire weather station.

Koska asema haluttiin toimimaan Applen Macintosh-laitteiden kanssa, ohjelmisto piti kirjoittaa suurelta osin kokonaan itse. Tämä valitettavasti viivästi laitteen käyttöönottoa parilla vuodella, mutta lopputuloksena syntynyt ohjelmisto on valmiita ohjelmistoja helpommin muokattavissa purjelautailijoiden tarpeisiin.

Varoitus

Mittari on harrastelijaprojekti, eikä sen näyttämiä tietoja ole tieteellisesti todistettu oikeiksi tai paikkansapitäviksi. Palvelun saatavuutta tai jatkuvuutta ei myöskään voida taata, sillä seuralla ei ole varaosia rikkoutuneen mittarin korjaamiseen. Korjattavissa olevat viat korjataan mahdollisuuksien mukaan, mutta laitteiston toiminnasta esimerkiksi talvikuukausina ei voida antaa mitään takeita.

Mittaustulosten käyttö sallitaan epäkaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallinen käyttö ilman erillistä ja kirjallista seuran lupaa kielletään ehdottomasti. Luvan tietojen kaupalliseen käyttöön voi saada seuraltamme erillisen sopimuksen mukaan.

Sijainti

Sääasema sijaitsee Helsingin Eiran kaupunginosassa, Merikadun varrella. Tarkka osoite on Ehrensvärdintie 18 (GPS: WGS84 desimaalina: N 60.1558°, E 24.9355°). Asema on televisioantennimastossa, joten korkeutta on jonkin verran. Näkyvyys ympäristöön on melko hyvä.

Mittariin osuvat parhaimmin tuulensuunnat kaakosta luoteeseen. Huonoin suunta on todennäköisesti idästä itäkoilliseen ja muiltakin suunnilta tuuli kulkee kaupungin yli.

Ensikokemusten perusteella mittarilukemat vastaavat ainakin lounaistuulilla melko hyvin pääkaupunkiseudun läntisten merialueiden tuuliolosuhteita rannan lähellä.

Ylläpito ja rahoitus

Mittaria ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja se on hankittu Otapulin jäsenmaksuilla.

Mittarin lukeminen

Tulostietojen osoite voi muuttua, jos siihen tulee syytä. Käytettävät osoitteet kerrotaan tällä sivulla, joten tämä sivu kannattaa kirjanmerkitä, jotta se on helposti löydettävissä, jos palvelun sijainti muuttuu. Älkää linkittäkö omilta sivuiltanne suoraan säätietoihin, vaan aina tämän sivun kautta, jotta käyttöohjeet ovat selkesti näkyvillä.

Mittaustulokset ovat tekstitiedostoissa, jotka muuttuvat jatkuvasti. Selainten proxy- ja cache-toiminnot antavat usein vanhat tiedot, jos sivulla on käyty hiljattain. Uusimmat tiedot saa ladattua, kun painaa Reload-nappia Shift-näppäin pohjaan painettuna.

Mittaritietoja on toistaiseksi luettavissa seuraavista osoitteista:

HTML:

http://eira.poista.net/weather.txt

Tekstitiedosto sisältää viimeiset 24 tietoa. Uusia tietoja haetaan päivisin viiden minuutin välein ja öisin 15 minuutin välein. Tälle sivulle tulee myös tiedotuksia käyttökatkoista jne.

http://eira.poista.net/logWeather

Koko päivän tiedot keskiyöstä lähtien.

http://eira.poista.net/plot.html

Automaattisesti päivittyvä kuvaaja ja 24 viimeisintä tietoa tekstinä. Maksimituuli on 16 m/s. Katkoviiva on 10 m/s kohdalla. Värit kertovat tuulen suunnan:

 • pohjoinen = sininen
 • keltainen = etelä
 • vihreä = 120 astetta (suunnilleen kaakko)
 • punainen = 240 astetta (suunnilleen lounas).

http://eira.poista.net/plot2.html

Automaattisesti päivittyvä kuvaaja ja kaksi viimeisintä tietoa tekstinä. Maksimituuli on 16 m/s. Katkoviiva on 10 m/s kohdalla. Sopii paremmin mm. matkapuhelimiin.

http://eira.poista.net/plot3.html

Hieman edellisistä viritetty versio, jossa uusimmat säätiedot ovat ylimpänä ja tuulen voimakkuudesta näytetään numeroina vain keskiarvo ja maksimi kullekin ajanjaksolle. Sopii hyvin esim. iPhonelle.

http://eira.poista.net/lastWeather.html

Yksi rivi, joka sisältää vain viimeisimmät säätiedot. HTML-muodossa, päivittyy selaimessa automaattisesti viiden minuutin välein. Linkki johtaa tälle sivulle.

http://eira.poista.net/lastWeather

Yksi rivi, joka sisältää vain viimeisimmät säätiedot.

http://eira.poista.net/archive/

Hakemisto, jonne on kuhunkin tiedostoon tallennettu koko päivän historia. Tiedoston ensimmäisellä rivillä on sen luontiaika.

GSM/WAP:

http://eira.poista.net/w.wml

Automaattisesti päivittyvä kuvaaja tuulesta ja 24 viimeisintä tietoa tekstinä. Maksimituuli on 15 m/s. Katkoviiva on 10 m/s kohdalla. Kuvaajan koko on 96 x 60 pikseliä. Kertokaa, jos se on liian iso näytöllenne, niin tehdään vielä pienempi versio. Leveys vastaa päivällä neljän tunnin aikajaksoa (yöllä pidempi).

http://eira.poista.net/wn.wml

Kapeampi versio edellisestä (64 pikseliä leveä). Ainakin joissain vanhoissa Nokian puhelimissa wap:issä ei näy 96 pikseliä leveän kuvan oikea laita.

http://eira.poista.net/wb.wml

Suurempi kuvaaja, jossa maksimituuli on 16 m/s. Koko on 192 x 96, eli tämä versio ei mahdu kaikkien puhelinten näytöille.

http://eira.poista.net/wg.wml

Sama kuin yllä, mutta kuvaaja on GIF-muodossa. Vain osa WAP-selaimista tukee GIF-grafiikkaa. Toisaalta GIF vie vähemmän tilaa, joten sen siirto maksaa vähemmän. Tulevaisuudessa tähän versioon saattaa tulla värillistä grafiikkaa.

http://eira.poista.net/lastWeather.wml

Viimeisin tieto tekstinä wap-puhelimeen sopivassa muodossa.

Mittatiedot

Yksi rivi tietoja vastaa noin viiden minuutin ajanjaksoa (mittausjakso) ja näyttää tällä hetkellä tältä:

 1:30 Dir: 242 Low: 0.9 - 1.4 Avg: 1.9 High: 2.2 - 3.8  13.7°C

Koska järjestelmää kehitetään edelleen, tietojen esitysmuoto saattaa muuttua varoittamatta. Ohjeita tietojen tulkitsemiseen pyritään ylläpitämään tällä sivulla.

1:30

Kellonaika kertoo minuutin tarkkuudella viimeisen onnistuneen mittaustuloksen ajan. Jos mittausjärjestelmään tai tiedonsiirtoon tulee vika, jos ohjelmisto ei pysty itsekseen toipumaan, kello pysähtyy osoittamaan vian tapahtumishetkeä.

Jos kellonajan perässä on huutomerkki, mittausta suorittava ohjelmisto on käynnistetty alle viiden minuutin sisällä, eivätkä tiedot täten kata koko viiden minuutin ajanjaksoa.

Dir: 242

Tuulen suunta annetaan asteina ja se on laskettu keskiarvona viimeisen viiden minuutin ajalta. Suuntaa ei ole painotettu tuulen voimakkuuden mukaan (tähän saattaa tulla muutos tulevaisuudessa, jolloin asiasta luonnollisesti kerrotaan täällä).

Pohjoinen on 0 (tai 360), itä 90, etelä 180 ja länsi 270. Mittarin antama tieto tuulen voimakkuudesta on todennäköisesti luotettavimmillaan välillä 135 - 300 astetta.

Mittari havaitsee vain kahdeksan eri ilmansuuntaa, eikä sen suuntausta ole vielä säädetty kompassin mukaan suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Mittarin suuntausta tullaan mahdollisesti korjaamaan tulevaisuudessa, mutta mittaustarkkuudestakin johtuen virhe saattaa olla jopa 20-30 astetta. Käytännössä mittaustulokset näyttävät hieman paremmilta. Viirin heiluminen kevyellä tuulella tuntuu jopa parantavan tulosten tarkkuutta.

Tuulen voimakkuus

Voimakkuus annetaan metreinä sekunnissa ja yli 2 m/s tuulilla se on noin kolmen sekunnin keskiarvo. Mittaustuloksia tulee järjestelmään normaalisti kerran sekunnissa. Heikommilla tuulilla mittausaika kasvaa, mutta tulos muuttuu edelleen sekunnin välein.

Low: 0.9 - 1.4

Ensimmäinen arvo (0.9) kertoo heikoimman tuulen voimakkuuden mittausjakson aikana. Koska heikoin tuulen voimakkuus on usein esiintynyt vain muutamia kertoja mittausjakson aikana, se ei yleensä ole kovin merkittävä arvo purjelautailijalle, purjevalintaa tehtäessä.

Purjevalintojen helpottamiseksi lasketaan ns. 25% piste, joka ilmoitetaan minimituulen jälkeen (1.4). Tämä arvo on melko helppo tulkita: neljäsosan ajasta, eli 75 sekunnin ajan on tuullut vähemmän kuin ilmoitettu arvo.

Reilun minuutin aika on siis esimerkkitapauksessa tuullut 0.9 - 1.4 m/s.

Avg: 1.9

Keskituuli kertoo keskimääräisen tuulen voimakkuuden. Toisin kuin edellä, ei voida sanoa miten suuren osan ajasta on tuullut enemmän tai vähemmän kuin keskituulen verran. Jos esimerkiksi tuulitiedot olisivat 2, 2, 2 ja 10 m/s (kova puuska heikossa tuulessa), keskiarvo olisi kuitenkin 4 m/s, mikä ei vastaa kuin hetkittäistä puuskan nousuhetkeä. Viiden minuutin aikavälillä keskituuli antaa jo melko hyvän arvion tuulen voimakkuudesta ja useamman aikajakson keskituulien keskiarvoa laskemalla saadaan pidempiaikaisia keskiarvoja.

High: 2.2 - 3.8

Ensimmäinen "high" tuuli on ns. 75% piste, eli voidaan sanoa, että tuuli on tässä tapauksessa ollut 3/4 ajasta heikompaa kuin 2.2 m/s ja loput ajasta heikompaa kuin 3.8 m/s.

Käytettävää purjetta valittaessa kannattaa huomioida sekä 75% piste että maksimituuli.

Esimerkkitapauksessamme on neljänneksen ajasta tuullut 0.9 - 1.4 m/s, puolet ajasta 1.4 - 2.2 m/s ja kovimman neljänneksen ajan 2.2 - 3.8 m/s. Kisapurjehtija haluaa todennäköisesti valita purjeensa siten, että se ns. pysyy käsissä maksimituulessakin ja on parhaimmillaan keskimmäisellä 50% alueella ja toimii edelleen melko hyvin, kunhan minimituuli ei jäädä minimituulen alle.

13.7°C

Viimeisenä ilmoitetaan lämpötila. Lämpötilaa mitataan kerran minuutissa. 5.2.2004 alkaen näytetään viiden minuutin keskiarvo ja pakkaslämpötilojen laskukaavaa on korjattu (Dallas Semiconductorin koodissa oli virhe).

Lämpömittari on sääaseman sisällä, eli siihen vaikuttavat sekä auringon lämmittävä, että tuulen viilentävä vaikutus. Jos aurinko ei lämmitä mittaria, ilmoitettu lämpötila on yleensä 1-3 asetta kylmempi kuin mitä muut lähistöllä olevat lämpömittarit näyttävät. Joko katolla on kylmempi kuin maan tasolla tai sitten DS1820 piiri sääasemassa näyttää hieman liian alhaista lämpötilaa.

Häiriötilanteet

Jos sama kellonaika toistuu useammalla rivillä tai kellonajat eivät ole lähelläkään viiden tai viidentoista minuutin päivitysvälejä, sääasemassa tai sen lukemiseen käytetyssä verkossa on toimintahäiriö (joko täydellinen, jolloin kello pysähtyy tai osittainen, jolloin aika näyttää viimeisimmän onnistuneen sääaseman lukuhetken).

Jos uusia tietoja ei tule ollenkaan, yhteys HTTP-palvelimen ja sääaseman välillä on jotenkin estynyt. Yleensä tähän on syynä tietoliikennekatko Internetissä.

Palaute

Tuulimittariprojektista voi antaa palautetta Juri Munkille sähköpostitse. Ruusut, risut ja parannusehdotukset ovat kaikki tervetulleita. Kertokaa myös mihin itse käytätte mittarin tietoja, jotta palvelua voidaan tulevaisuudessa kehittää käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan.